Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
claes rydbergTyck till om Ljusdals Vision

Visionen beskriver en framtida bild att sträva efter. Visionen har sin givna plats högst upp i
den nya styrmodellen (gå in på ljusdal.se och se mer)
och ska vara det övergripande dokument som vägleder kommunens beslutsfattande, helt ner
till daglig verksamhet och aktivitet.
I Ljusdal har vi identifierat de områden som vi anser vara av strategisk betydelse för att
skapa en hållbar samhällsutveckling med
hög livskvalitet, trygghet och välfärd.
Visionen innehåller 10 fokusområden såsom: arbetstillfällen, utbildning, infrastruktur,
boenden, kultur, fritid, miljöarbete, livsmiljö, offentlig service, mångfald.
Under hösten finns det i varje kommundel möjlighet att delta i öppna dialogmöten angående
den antagna visionen och styrmodellen i vår kommun. I januari 2015 ska visionen tas upp i
Kommunfullmäktige för revidering.
Under mötena finns det möjlighet att tycka till om kommunens vision men du kan också göra
det via ljusdal.se och kommunens alla bibliotek.

Dina synpunkter är viktiga för oss.

Färila 16/9 kl 18.00 Färilarevyns lokal

Välkomna!
Claes Rydberg, kommunchef


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray