Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
strandskyddLjusdals kommuns plan- och byggenhet bjuder in till samrådsmöte

Kommunens plan- och byggenhet inbjuder alla intresserade till samrådsmöten angående LIS-planen som rör strandskydd och skäl för dispens från strandskydd.

Mötena hålls i Föreningarnas Hus Färila
18 maj kl 18
och i Öjeskolans miniaula Järvsö 20 maj kl 18.

Ingen föranmälan behövs. Välkomna!

Samrådsmöte om LIS-plan för Ljusdals kommun - ett tematiskt tillägg till översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Samrådshandlingarna finns tillgängliga i Förvaltningshuset (plan 4), på biblioteken i Ljusdal, Järvsö och Färila, samt på kommunens hemsida.
Ta chansen att ställa frågor och ge dina synpunkter på förslaget till LIS-plan. Du har möjlighet att träffa både tjänstemän och politiker på samrådsmötet.


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray