Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
DSC 9190Fala-Tomingen tilldelas någon eller några som gjort betydande insatser till nytta och gagn för bygden och dess innevånare. Till nytta och gagn räknas även, och icke minst, spridande av glädje och trevnad.

Till  2015 års Falatoming väljs systrarna

Gunilla Berggren Kerstin Ytterstedt Berggren

För deras långvariga ideella engagemang i Färila Hembygdsförenings tjänst.

De två systrarna har under många år ställt upp och funnits till hands för verksamheten på hembygdsgården.

De har arbetat outtröttligt, undan från rampljuset, och därigenom starkt bidragit till att hembygdsgården blivit vad den är idag, en väl fungerande och attraktiv fest- och konferenslokal för färilaborna.

De båda systrarna är drivande bakom alla arrangemang på hembygdsgården. De kommer först och går sist och ser till att allt fungerar under hela året. Som exempel har Kerstin och Gunilla haft stort ansvar för genomförandet av lunchserveringen under färilaveckan. Den vällagade maten, som lockat många matgäster, har lagt grunden till föreningens ekonomi. Det har sin tur gjort det möjligt att driva projektet med en handikappanpassning av hembygdsgården, något som varit efterlängtat i så många år.

De två är sanna förebilder för ideellt arbete, något som bygden så väl behöver -sanna Falatomingar!


ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray