Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
DSC 0693 fix 1200pxFala-Tomingen tilldelas någon eller några som gjort betydande insatser till nytta och gagn för bygden och dess innevånare. Till nytta och gagn räknas även, och icke minst, spridande av glädje och trevnad.Till 2016 års Falatoming väljs 

Ann-Louise Jansson
och
Britt-Marie Liljedahl

För deras långvariga ideella engagemang för människor i Färila med extra behov.

- De har startat, organiserat och drivit Gläntan anhörigstöd som betytt oerhört mycket för äldre Färilabors väl och ve.

- Under Röda Korsets flagg har de dessutom under många år sett till att de gamla på byns boenden fått njuta av musik och utflykter samt att de och alla andra äldre i byn regelbundet har bjudits på god och hemlagad sopplunch och andra traditionella måltider (surströmming mm).

- I samband med oro och krig i världen har nya människor anlänt till Färila och även dem har Ann-Louise och Britt-Marie engagerat sig för med stor värme och generositet. Insamling av kläder, andra viktiga saker, jakt på praktikplatser samt planering och organisation av regelbundna och välbesökta språkcaféer är exempel på detta.


De två är sanna förebilder för ideellt arbete, något som bygden så väl behöver
-sanna Falatomingar!ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray