Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
 marcusFala-Tomingen tilldelas någon eller några som gjort betydande insatser till nytta och gagn för bygden och dess innevånare. Till nytta och gagn räknas även, och icke minst, spridande av glädje och trevnad.

Alla bygder behöver eldsjälar, sådana som vill och orkar lite mer än vi andra. Sådana som vill bygdens bästa och som inser att bygdens överlevnad hänger på att den syns utåt.

Årets pristagare har under många år ägnat sig åt ett betydande ideellt arbete. Han, ja för det är en han, ägnade många år åt arbete inom vårt bygderåd. Idérik, och med många uppslag om hur bygden kan utvecklas, bidrog han till utvecklingen av FärilaRådets arbete. Till exempel drog han det tunga lasset med att vara FärilaRådets representant i kommunens grupp som arbetar med turism.
Samtidigt har han hela tiden engagerat sig mycket i Hembygdsföreningens arbete och deltar i nästan alla aktiviteter som kan knytas till Hembygdsgården.
På det lokala planet värnar han sin hemby, där han vårdar byns gamla skola. Man vet att om det är något man behöver fråga om eller få hjälp med kan man vända man sig till Marcus.
Med förhoppningen att han fortsätter sitt engagemang för Färila bästa tilldelas årets Toming
Marcus Perssonljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray