Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se

VANDRINGSTIPS, LEDERNAS NUVARANDE STATUS 


Läget 170523
Allmänt
Broschyrer har hittills tryckts vart 5:e år. På fem år händer mycket och broschyrens information kan vara felaktig. Det innebär att alla vandrare alltid måste kontrollera boenden, kommunikationer, dagligvaruhandel och matställen före en vandring. Det kan göras bl.a. på hemsidan med fliken Äta&Bo.

Lassekrog och Gästis i Färila

Värdshusen Gästis och Lassekrog har under senare tid sålts. Det finns  ingen möjlighet att övernatta eller äta där.

Ljusnanleden

Både Ljusnanleden och Flottarstigen ingår till största delen i  MellanLjusnans naturreservatet. och röjning sköts numera av Länsstyrelsen
. Vadet över Sorgån kan vid högvatten vara svårvadat.  Bäver har fällt ett antal stora träd mitt emellan Kölströmmen och Kasteln. Ett stort träd ligger över leden uppströms Hoppströmmen före bron över Enån. Några träd ligger över leden nära Forsänget och en torrgran ligger nästan nere i nipan över leden i Nygrav. Länsstyrelsen har informerats om samtliga trädfällningar. F.ö verkar leden ok.
Flottarstigen
.
Många spänger kan vara hala av våta löv och gräs, gå försiktigt! 500m uppströms Skytesvallen  har Bron klarVågenbron 130710bävern arbetat hårt, vandraren tvingas kliva runt . Strax uppströms Flottarbaracken i Kasteln ligger en torrgran tvärs löver leden. Också här har Länsstyrelsen informerats om fallna träd. F.ö verkar leden ok  En skymningsvandring mellan Hovrahällan och Skytesvallen ger stora möjligheter att få se bäver. Om du tar en tur längs Flottarstigen eller Ljusnanleden kan du ha tur att träffa på Mosippor  i maj och uppströms Hovrahällan också bombmurkla. Båda arterna är fridlysta!!!

Bron över Vågen strax norr om Forsänget knäcktes under vintern 2012-2013 och revs under försommaren 2013. Den är ersatt med en högt uppbyggd bro.Uppgang2Uppgång Vågenbron

Toppleden. 
Leden är röjd 23/6-17. En stor tallstam som ligger direkt på marken får man kliva över 600 m för Vallåsstugan.

vallåsen kompBuförrundan Är i gott skick och har märkts tydligare längs Buförvägen. Den gamla fäbodvägen är dessvärre rätt sönderkörd av skogsmaksiner. Ytterligare skyltar för att göra leden lättorienterad har också satts upp. Flera skyltar plockades bort under förra året av oförklarlig anledning. 

Skötsel av gapskjul och leder
Det är helt ideella krafter som försöker sköta lederna och kontrollera gapskjulen. Vi har ingen möjlighet att köra bort sopor efter fiskare eller vandrare. Du som nyttjar leder och gapskjul hjälp oss:

                                                                Vårutsikt från Vallåsen

TA MED ALLT DITT SKRÄP HEM. DEN TOMMA ÖLBURKEN VÄGER EN HUNDRADEL AV VAD DEN VÄGDE NÄR DEN VAR FULL. ENGÅNGSGRILLAR MÅSTE FÖRSTÅS OCKSÅ TAS MED HEM EFTER ANVÄNDANDET.


Hur tar man sig tillbaka efter en vandring?
Ett sätt när man bara har tillgång till en bil och inte vill vandra fram och åter på t.ex. Flottarstigen är att utnyttja Svegsbussen. Ett annat sätt är att ta med cyklar om man har ett cykelställ till bilen, och ställa cyklar vid den ena ändpunkten och bilen vid den andra.

Senaste projektet

Hälsingelden ska ordningställas hela sträckan från Harsa upp till Fågelsjö. Slutdelen som kallas Finnmarksleden ansvarar Los bygderåd för. Mellan Harsa och Los är det meningen att Järvö, Färila och Los ska samarbeta. Väster om Los kommer leden att passera Hamra naturreservat. Under höten 2013  inventerades Hälsingeleden mellan Risarven och Hedbäcken . Under hösten 2014 färdigställdes Hälsingeleden mellan Risarven och Hedbäcken av ett arbetslag från Skogsvårdsstyrelsen. Under vandringens dag 2015 vandrades Hälsingeleden från Lusttjärn till Lillskog under en mycket uppskattad promenad.ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray