Färilalogga Översättningsinformation
Swedish Danish Dutch English Finnish German
Sitemap för farila.se
bildspelRisnonsenRISNOSEN


Risnosen utgörs av ett större relativt opåverkat bergs-område med barrblandskog. Skogen i naturreservatet har i relativt liten grad påverkats av skogsbruk efter att dimensionsavverkningen i slutet av förra sekelskiftet avslutades. Länsstyrelsens hemsida om Risnosen kan berätta mer om området. Området är rikt på död ved. Här finns ett stort antal skyddsvärda rödlistade arter som är knutna till opåverkade skogsområden.

Exempel på detta är orkidéerna skogsfru och grönkulla. Här finns också vedsvamparna doftticka, gränsticka, violmussling, fläckporing, gräddporing och doftskin. Bland lavarna återfinns bl.a. violettgrå tagellav, korallblylav, gelélavar och varglav.

Området i stort ska lämnas för fri utveckling där inget skogsbruk kommer att bedrivas. I naturreservatet finns en fisketjärn med vindskydd och eldningsplats. I området finns också en skoterled som får nyttjas vintertid. Risnosen är 347 ha stort. På
Risnosberget finns det en utsiktsplats med hänförande utsikt. Stigen dit går bakom vindskyddet vid Risnostjärn (kan vara lite svår att hitta.)


Vägbeskrivning:
Från Färila - åk mot Kårböle till Ängra. Sväng vänster mot Vikstentorpet. Ta första vägen till vänster före bron. Skyltar visar vägen. Kör tills ni kommer till en träskylt till höger. Forsätt tills ni ser en träskylt som det står Risnosen på, vägen blir sämre och sämre från det avtaget. Det kan vara lämpligt att lämna bilen där. Det blir en extra promenad på ca 2,4 km. Vid vändplanen visar träpilar vägen, en promenad på cirka 1 km till Risnostjärnen.


GPS koordinat:
Vid väg 1 1478636 Ö/Y; 6862655 N/X.
Vid vändplan 1478382 Ö/Y; 6861585 N/X
Vid Risnostjärn 1478395 Ö/Y; 6860820 N/X.
Risnosberget utsikt 1478642 Ö/Y; 6860907  N/X.
ljusdal gray halsingeturism gray jarvso gray harjedal gray